Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

Arkitektkontoret

Vi arbetar från tidiga skiss- och programskeden med utredningar, programskrivning, idékoncept, illustrationer, och fullföljer till färdiga bygghandlingar.

Vi arbetar förutom med nybyggnader till stor del med ombyggnad, renovering och restaurering. Uppdragen omfattar bland annat lokaler för offentlig verksamhet, undervisning, kontor och bostäder. Agneta Ljungberg har 2008 - 2014 varit slottsarkitekt för Karlskrona militära anläggningar för Statens fastighetsverk. Örlogsstaden Karlskrona upptogs under 1998 som objekt nr 560 på Unescos lista över omistliga världsarv.

Uppdragsgivare är Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Akademiska Hus Syd AB, Statens Fastighetsverk m.fl. men även fastighetsbolag, kommunala bostadsbolag och privatpersoner.

Som exempel på utredningar och ombyggnader i kulturhistoriskt värdefulla och kulturminnesmärkta byggnader kan nämnas utvecklingsplaner och ombyggnader för Tycho Brahe-minnena på Ven, Botaniska trädgården i Lund, administrations- och undervisningsbyggnader inom Campus Alnarp (bland annat SLU:s kansli i Norra Dubbelvillan i Alnarp samt undervisningsbyggnaden Agricum och gamla Aulan), ombyggnad av landshövdingens bostad i Karlskrona residens samt ombyggnad av Corps de garde på Stumholmen i Karlskrona.

Den nya Psykiatriska kliniken i Lund invigdes 2013, och innebar en om- och tillbyggnad av Klas Anshelms regionhus från 1968. Andra nybyggnader är administrationsbyggnaden Navet, Alnarp, flerbostadshus i Kv. Landsdomaren 10, Lund, enfamiljshus Kv. Båthuset 3, Trosa samt fritidshus i Hemmeslöv, Båstad.

Exempel på planarbete är bostadshus i Kv. Landsdomaren 10, Lund, bostäder i Kv. Musslan, Båstad m.fl.

Vi har skrivit vårdprogrammen för Historiska museet i Lund, samt för Vita villan, Botaniska museet samt Agardhianum i Botaniska trädgården, Lund. 2009 upprättades vårdprogrammet för Karlskrona residens.

Nybyggnaden ”Navet” för SLU/ Akademiska Hus AB i Alnarp nominerades av tidningen Byggnadsindustrin i klassen ”hus” i Årets Byggen 2002. Det belönades dessutom med Lomma Kommuns pris för god byggnadskultur 2004.

Ombyggnaden i Kv. Trollhättan 4 och 7, Malmö vid Beijerkajen för Malmö Högskola, K3 (Konst, Kultur och Kommunikation), nominerades av tidningen Byggnadsindustrin i klassen ”ombyggnad” i Årets Byggen 1998.

Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.