Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

Kv. Trollhättan 4 och 7, Malmö
Ombyggnad för Malmö Högskola, 3K (Konst, Kultur och Kommunikation)

MALMÖ Kv. Trollhättan 4 och 7, ombyggnad 1998 för Malmö Högskola, Området för Konst, Kultur och Kommunikation
MALMÖ Kv. Trollhättan 4 och 7, ombyggnad 1998 för Malmö Högskola, Området för Konst, Kultur och Kommunikation
MALMÖ Kv. Trollhättan 4 och 7, ombyggnad 1998 för Malmö Högskola, Området för Konst, Kultur och Kommunikation
MALMÖ Kv. Trollhättan 4 och 7, ombyggnad 1998 för Malmö Högskola, Området för Konst, Kultur och Kommunikation
MALMÖ Kv. Trollhättan 4 och 7, ombyggnad 1998 för Malmö Högskola, Området för Konst, Kultur och Kommunikation
MALMÖ Kv. Trollhättan 4 och 7, ombyggnad 1998 för Malmö Högskola, Området för Konst, Kultur och Kommunikation
MALMÖ Kv. Trollhättan 4 och 7, ombyggnad 1998 för Malmö Högskola, Området för Konst, Kultur och Kommunikation

Kvarteren Trollhättan 4 och 7, belägna vid Beijerkajen i Malmö är i huvudsak uppförda under 1950-talet. De har inrymt lagerlokaler och kontor. Yta ca 10000 kvm, ägare Skanska Öresund AB.

Byggnaderna ändrades till undervisningsverksamhet för Området för Konst, Kultur och Kommunikation vid Malmö Högskola

Projekt NAVET, Alnarp

Fasadernas karaktär har bibehållits och utvecklats. Invändigt har lektions- och datasalar, hemrum, ateljéer med entresolplan, verkstäder, ljudstudios, administrationslokaler samt hörsalar och en förhöjd multimediateater inretts.

Projekt NAVET, Alnarp

Den befintliga pelar- / balkstommen av betong exponeras, och tillkommande material har valts i form av oljade trägolv och klinker, betongsten, samt glaspartier av trä. Kommunikationsytor har samlats till mångfunktionella ytor, där stora lanterniner ger generöst dagsljusinfall. Fönster och fasadpartier ger utblick och vattenkontakt.

Kv. Trollhättan 6 byggdes om till temporärt bibliotek för Malmö Högskola vid samma tillfälle, lokalerna innehåller idag annan verksamhet.

Ombyggnaden nominerades  i klassen ”Ombyggnad” till Årets Byggen 1998 av tidningen Byggnadsindustrin

Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.