Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

NAVET, Alnarp.
Nybyggnad 2001-2002

Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp

Alnarp, NAVET. Nybyggnad av huvudentré, personalcafé, hörsal och administrationslokaler för institutionen för Växtvetenskap, SLU. Byggnaden utgör en sammanbindande länk för befintliga omgivande institutionsbyggnader, och har en yta på ca 750 m2.
Byggår 2001- 2002. 
Beställare: Akademiska Hus Syd AB.
Ansvarig arkitekt och projekteringsledare, Agneta Ljungberg i samarbete med Per Friberg.

Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp

Navet utgör administrationsbyggnad och undervisningslokal för Institutionen för Växtvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet. Byggnaden utgör den sista och fjärde etappen i en större om- och tillbyggnad 1999-2002, som omfattar ytterligare tre institutionsbyggnader (Horticum, Articum och Vegetum).
Byggnadens huvuduppgift är att fungera som ny huvudentré och samlande knutpunkt för institutionen samt att utgöra Alnarps entré från väster.

Målsättningen i alla etapperna har varit att med en begränsad budget arbeta med enkla medel och material, okomplicerad och traditionell byggteknik men med få material och sparsmakade detaljer, enkla volymer, utblickar och överljus för god dagsljus- och arbetsmiljö.

Nybyggnaden ”Navet” nominerades av tidningen Byggnadsindustrin i klassen ”Hus” till Årets Byggen 2002, samt belönades med Lomma Kommuns pris för god byggnadskultur 2004.

Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.