Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

Vårdprogram

Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp

2009 Residenset, Karlskrona

Residenset i Karlskrona är Sveriges yngsta residens, uppfört 1908-09, ritat av hovintendent Gustaf Lindgren.

Vårdprogrammet är upprättat 2009 enligt SFV:s mallar för vårdprogram och innehåller uppgifter om fastigheten, värden, mål, särskilda vårdkrav, historik, en omfattande nulägesbeskrivning och rumsbeskrivning.

Vårdprogrammet är kompletterat med en omfattande foto- och ritningsdokumentation. Byggnadsantikvarie Agneta Ericsson har deltagit i främst avsnitten historik, värden och rumsbeskrivning och landskapsarkitekt Katharina Jeschke- Henriksson, WSP, har deltagit i arbetet med främst avsnitten trädgårdens historia, värden och nuläge.

Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp

Historiska museet i Lund

Vårdprogrammet har utförts under perioden 2005- 2006 och är fastställt av RAÄ år 2007.

Vårdprogrammet är upprättat enligt SFV:s mallar för vårdprogram och innehåller uppgifter om fastigheten, kulturhistorisk värdebeskrivning (utformad i samarbete med byggnadsantikvarie Henrik Borg), målbeskrivning, särskilda vårdkrav, historik, nulägesbeskrivning och en omfattande rumsbeskrivning. Vårdprogrammet är kompletterat med en omfattande foto- och ritningsdokumentation.

Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp

2005 Agardhianum, Botaniska Trädgården i Lund

Agneta Ljungberg upprättat vårdprogrammet för Agardhianum i Kv. Botanicum, Lund. Fastställt av RAÄ år 2005.

Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp

2005 Botaniska Museet, Botaniska Trädgården i Lund

Agneta Ljungberg upprättat vårdprogrammet för Botaniska Museet i Kv. Botanicum, Lund. Fastställt av RAÄ år 2005.

Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp

2005 Vita Villan, Botaniska Trädgården i Lund

Agneta Ljungberg upprättat vårdprogrammet för Vita Villan i Kv. Botanicum, Lund. Fastställt av RAÄ år 2005.

Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.