Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

Lund, Kv. St. Mikael nr 18.
Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet

Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp

Ombyggnad av kontor och undervisningslokaler.
Ursprungligt byggnadsår: 1906. Byggherre Skånska Brand. Ursprungsarkitekt: Fredrik Sundbärg. Byggnaden är klassificerad som kulturhistoriskt värdefull byggnad, och är uppförd i holländsk renässansstil med stor hantverksskicklighet och mycket hög klass på alla byggnadsdetaljer.

Ombyggnaden 1995 omfattade restaurering och ombyggnad till undervisningslokaler, administrationslokaler, forskaravdelning, styrelserum m.m. för Internationella Institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet. Ombyggnaden har dessutom omfattat brandskyddsåtgärder, installation av tekniska försörjningssystem. samt återställande av byggnadsdetaljer såsom stuckaturtak,marmoreringsmålning m.m, ny receptionsavdelning  samt färgsättning.

Brandskyddsåtgärderna i form av brandförstärkning av dörrar och fönster har omsorgsfullt anpassats till husets miljö och karaktär. Personalutrymmen för den befintliga restaurangen och för miljöinstitutet har utökats och nyinretts.

Vindsvåningens takterrass, tornrum och vindsrum har gjorts tillgängliga via en ny trappa från restaurangen. Innergården har fått en ny utformning samt springvatten.

Vid ombyggnaden 2004 inreddes de övre våningarna inklusive den oinredda delen av vinden till kontor. Ny reception inreddes 2005/2006.

Under 2008 fortsätter verksamheten med löpande tillgänglighetsanpassning av bl.a. Aulan.

Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.