Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

Vegetum, Horticum och Articum, Alnarp

Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp

2008
Lokalplanering pågår för byggnaderna efter omorganisation av SLU:s verksamhet i Alnarp.

Vegetum(Växtskyddscentrum) och Horticum, Alnarp.
Ombyggnadsår 2000
Beställare: Akademiska Hus i Ultuna AB.
Byggnadsyta: Vegetum ca 8000 m2, Horticum ca 3500 m2

Ombyggnadsprojektet startade med en parallellskiss 1999. Under åren 1999 – 2002 byggdes Vegetum och Horticum om för ny verksamhet: nya laboratorier, forskningslokaler, odlingsrum, forskningsväxthus och kontor för Institutionen för växtvetenskap, SLU.

Horticums kompakta och dagsljusfattiga kärna revs delvis och nya innergårdar skapades för att få fönsterfasad och dagsljus in i laboratorierna. Nytt fläkthus, nya växthus och odlingsrum byggdes. Byggnaden försågs med nya undertak och dolda installationer som tillsammans med nya ytskikt och ljus och fräsch färgsättning skapade ett modernt labhus.

Articum, Alnarp.
Ombyggnadsår: 2000
Beställare:  Akademiska hus i Ultuna AB
Byggnadsyta ca 1350 m2.

Ombyggnad av lokaler för undervisning, undervisningslaboratorier, grupprum, uppehållsrum mm.

En ny stor lanternin ger ljus i studenternas generösa uppehållsrum i byggnadens centrum. Undervisningsrum och grupprum är placerade längs fasad med utsikt över Alnarpsparken. Den nya huvudentrén till lärosalarna annonseras med ett nytt skärmtak.  

Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.