Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

Kundcenter för AF-Bostäder, Sparta, Lund

Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp
Projekt NAVET, Alnarp

2010  Ny entré m.m. för ICA Tuna, Sparta, Lund
2010 - ombyggnad av entrén till ICA Tuna, Sparta. Tillbyggnad för returstation, förbutik och posthantering samt ny karuselldörr och skärmtak för huvudentré.

2007/2008  Områdeskontoren på Vildanden, Ulrikedal och Delphi
Under 2007-2008 har AF-Bostäders områdeskontor byggts om och anpassats till verksamheten som mera renodlade servicekontor utan kundmottagning.

2006- Kundcenter för AF-Bostäder, Sparta, Lund
Ombyggnad för centralt kundcenter för AF-Bostäder i Lund. Konceptet för kundcentrat är att det skall vara inbjudande och lättillgängligt. Mötet med kunderna, studenterna, skall andas flexibilitet. Inredning och kulörer skall vända sig till ungdomarna. Väntytan skall vara okonventionell och oväntad med ljusarmaturmiljö som skiljer sig från kontorsmiljö. Infodatorer med vägghängda terminaler för studenterna, front- och back-office för personalen med stående möte med kund.

Inbrottssäkrat nyckelrum med utdragbara nyckeltavlor i lämplig höjd.

Landskapslösning för back office med vägg- och bordsskärmar mellan höj- och sänkbara arbetsbord. God och välgenomförd ljudmiljö. Personliga hurtsar – roterande arbetsuppgifter och arbetsplatser. Samtliga förvaringshyllor på hjul för god flexibilitet.
Avskilda rum för enskilda samtal och kundsamtal.
Beställare: Stiftelsen AF-Bostäder
Byggår: 2006

Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.