Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

Arkitektur och design

Vi har lång erfarenhet av alla skeden i byggprocessen och utför utredningar, planering och projektering av ombyggnader och nybyggnader för offentlig verksamhet, bostäder, renovering och restaurering m.m.

Navet Alnarp

Nybyggnad

Tycho Brahe-minnena

Ombyggnad, restaurering och utvecklingsplan

Ombyggnader för SLU, Alnarp

 

Kundcenter, Sparta, Lund. AF-Bostäder.

Ombyggnad

Vårdprogram Historiska Museet i Lund

Ombyggnad

Kv. Båthuset 3, Trosa.

Nybyggnad

Kv. Landsdomaren 10, Lund.

Nybyggnad

Karlskrona militära anläggningar

Karlskrona militära anläggningar

Corps de Garde, Karlskrona. Renovering.

Psykatrisk klinik i Lund

 

Vår målsättning är att i nära samarbete med beställaren och med enkla men funktionella och miljövänliga material, rena former, medveten ljusföring och genomarbetade detaljer skapa hållbara, välfungerande och vackra hus.

Hög arkitektonisk kvalitet i kombination med välfungerande lösningar som medger föränderlighet och flexibilitet, god tillgänglighet; kunskap om och respekt för de arkitekturhistoriska och rumsliga förutsättningarna utgör primära hörnstolpar i verksamheten.

 

 

Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.